Kolektyvai – Truskavos kultūros centras
Vadovas Justinas Kanaporis

Vadovas Kęstutis Valionis

Vadovas Justinas Kanaporis

Vadovė Dainora Venslovienė

Vadovas Kęstutis Valionis

Vadovė NijolėVidžiūtė

Vadovas Kęstutis Valionis

Vadovė Nijolė Vidžiūtė